Renovering af kælder, Højstrupgård i Helsingør      Retur